הנה קצת מאקו ויקי בנושא הונאת הפלואוריד

חלק ראשון מהספר והמחקר הידוע – הונאת הפלואוריד

חלק 2

חלק 3

תודה להוצאת פוקוס על התמונה.

תודה למשנים על הפצת המידע והתרגום