מחדל מים מותפלים

מחדל מים מותפלים

אז הנה ידיעה על מחדל אפשרי בתחום המים המותפלים בישראל.
להזכירכם, לפני כמה חודשים חשפתי כיצד המים המגיעים ממתקן התפלה שורק הם מים כבדים ואינם ראויים לשתיה, מעקרים ועלולים לגרום למחלות כמו סרטן. כל זה בהתבסס על בדיקות של מדענים רוסים שמסרו את תוצאות בדיקתם לאחראים על התחום בממשלה דאז. אני שם כאן קישורים לפרסומים האמורים..
האם מים מותפלים בישראל טובים לשתייה – https://bit.ly/2PMW8R3
מים מותפלים מסוכנים לגוף האנושי – https://bit.ly/2NL4ebI
כתבה מקיפה ביוזמתי בנושא מאפוק טיימס – תשכחו את מה שאתם יודעים על מים – https://bit.ly/2FIAVXV

הכשלים המדעיים של משרד הבריאות

הכשלים המדעיים של משרד הבריאות

מסמך שכתבתי למשרד הבריאות, שנערך ונשלח שלשום, בתאריך הסימטרי 181218, בנושא הכשלים המדעיים, הרפואיים, הביורוקרטיים, הביו-אתיים (והמוסריים בכלל), והמקצועיים של משרד הבריאות בנוגע להפלרת מים.

קישור למכתב:
https://www.ahava528.com/…/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99-%…

כתיבת המסמך התאפשרה בזכות שיתוף פעולה מופלא עם "שומרי המים", כינוי לקבוצה פתוחה של אנשים של אור בכל רחבי הארץ (וגם בחו"ל), שעובדים בקוד פתוח (open source), המרכזים מידע, מחליפים תובנות ורעיונות, ועובדים במשותף כדי לקדם את הבריאות של תושבי ישראל, ושל המערכת האקולוגית בארץ.

הנושא היה המדיקליזציה של הסביבה/נחלת הכלל.

רופאי השיניים דרשו וקיבלו את הזכות להפליר את כל מי המגזר הביתי (רחצה, הדחה, שתייה….), שאר כך הולכים לחקלאות, למי התהום, לקרקע ולנחלים ולים, מנימוקים של בריאות השיניים.

לעניות דעתי, לא ייתכן שרפואה אמתית (כלומר, כזו ששומרת על הבריאות ומרפאה באמת) כרוכה בהרעלה שיטתית של הסביבה ושל האקולוגיה.

וזאת, מכיוון שלא ייתכן שאיזושהי פרופסיה/תחום מקצועי (במקרה זה, רופאי שיניים ובריאות הציבור) תקבל את הזכות להחליט מה קורה עם המים שלנו, או שתקבל אישור לנהל את המים שלנו משיקולים של עששת בלבד.

התיאוריה שלי היא שבלי אתיקה, אין מדע.

וברפואה, בלי ביואתיקה אין רפואה ואין מדע.

במחקר שערכתי עם חבריי התברר שמשרד הבריאות לא טרח לבדוק כלום. תחת מטריית הסמכות והאמון שניתנה להם על-ידי בג"צ והממסד הרפואי והאקדמי, ובאצטלת המומחיות היודעת-כל, ה"מומחים" לא טרחו לבדוק כלום, וגם לא הקפידו תמיד על האמת.

ולכן, אפילו המושגים שלהם מבולבלים, ובמיוחד המושג החשוב במיוחד של הקשר שבין האדם והטבע.

מכיוון שהמומחיות והמשרות המכובדות, באקדמיה ובבירוקרטיה הציבורית, הם גם מדע וגם מבנים של כוח, והכוח עצמו אינו מדע, והוא עלול אף לעוות את המדע ואת הרפואה.

הכוח יכול להיטיב או להרע. כשהוא מעורב עם מידות רעות, כגון יוהרה, חוסר-הקשבה וזלזול בזולת, הוא הרסני, וכשהוא חלק משיטה של הקשבה ולמידה, עם חיבור לטבע, הוא מיטיב ומחייה.

לעניות דעתי, האבולוציה נתנה לנו גוף מדהים ובריאות שלמה, בתנאי שלא נקלקל את הסביבה ונקפיד שלא לשקר את הגוף בסמי מזונות תעשייתיים, תחליפי מזון וחיקויי מזון (ממתיקים מלאכותיים, למשל), ונשמור על סינכרון עם הפלנטה: עונות השנה, חילופי היום והלילה, תדרי אור השמש בשעות הנכונות (וכדומה), וכמובן "יציבות" בגוף ובתודעה.

וכך, התברר ש"הפלרת מים" היא תיאוריה מדעית מופרכת, כושלת עד כדי כך שהא לא יותר ממדע-לכאורה pseudo-science, מבולבל-מושגית, ושגוי רפואית ומוסרית.

משרד הבריאות יצטרך לענות על שאלות "שומרי המים", לפני שיוכל להמשיך עם תוכניותיו להפליר את המים.

ומכיוון שמשרד הבריאות לא יכול לענות על (66) שאלות אלה, מבלי להגיע למסקנה שהפלרת המים שגויה, הוא לא יכול מוסרית, מדעית, רפואית או סביבתית להמשיך עם תוכניותיו להפליר (להרעיל) את המים, באותו החומר ממש שגרם (יחד עם רעלים אחרים) לזיהום האקולוגי הנורא שמפעלי הפוספטים (רותם אמפרט) גרמו בנחל אשלים, בואכה ים המלח, בזמן הדליפה מבריכות הרעלים שם, זיהום שהרג את בעלי החיים, הצומח ואת כל מה שחי שם, כל הדרך לים המלח.

את החומר הזה, אנחנו (תושבי ישראל שלא מקבלים ללא בדיקה כל מה שה"מומחים" של המדינה אומרים–שומרי המים) לא ניתן שיכניסו למים. 
שומרי המים של ישראל

המדע והרפואה הם נחלת הכלל, ולא רכושם של בעלי תואר פרופסור, ד"ר, או בעלי מינוי בהיררכיה ובבירוקרטיה של משרד הבריאות או באקדמיה. המדע הוא דמוקרטי, ואפשר להבינו גם אם אתם אזרחים "פשוטים", אקטיביסטים, ביו-האקרים (bio-hacking), חילוניים, דתיים (מכל דת שהיא), חוזרים בתשובה או בשאלה.

כאיש-אקדמיה (מרצה בכיר בלימודי הסביבה, אוניברסיטת תל אביב), אני מקפיד על דמוקרטיזציה של המדע, כולל כתיבה בעברית, שנועדה להראות שהמדע מבוסס על היגיון ועל אתיקה.

ובמקום שאין אתיקה, לא נמצא גם היגיון.

(מכיוון שהעולם בנוי כך, שהאתי הוא הנכון, והנכון הוא גם ההיגיון, גם בגוף–"יציבות".)

https://environment.tau.ac.il/FirmnessBook

בנימה אישית, ל"מתנגדי ההפלרה" התייחסו הן רופאים ומדענים והן חלקים בציבור הרחב כאל אנשים לא-רציונליים, שאינם מבינים במדע. עתה ניתן לחשוב על פרשנות אחרת, לפיה המדע וההיגיון חולקו בשווה בין בני האדם, ועל המדענים להקפיד יותר מאחרים שלא להלעיג על ביקורת והשגות, בוודאי כאלה הכרוכות בפגיעה אפשרית בבריאות ובסביבה. מבחן ההיגיון הוא העיקר.

https://localeaders.com/…/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A8%D7%AA-%…/

את הסטייה מההיגיון ומהאתיקה אפשר לראות ברעיונות העוועים כמו הפלרת מים, או ה"רפורמה" בקנאביס הרפואי, שגם בה אין אתיקה ולכן גם אין מדע.

ואת זה אראה, יחד עם עו"ד דקל דוד עוזר, ועלה ירוק, במסגרת העתירה שהם יזמו, והפיקו, שהטיוטה שלה (עוד לפני הערותיי) כתובה מדהים. לטיוטה זו אצרף את הערותיי, ברוח הדיון בהפלרת מים ובהתאמות הנדרשות, בטיעון שמראה כיצד הוויתור על ההיגיון ועל האתיקה מעוות את הרפואה והמדע בהקשר של הקנאביס באופן לקוי מכל הכיוונים, וגורם עוולות אינספור. חוות דעת מדעית/אתית שלי אמורה להדגים את העיקרון שכבר הסברנו: בלי אתיקה אין מדע, ואין סיכוי למדיניות ציבורית הוגנת' ראויה ושפויה, שאינה מבזבזת אנרגיה ומאמצים שיכולים היו להיות מנותבים למקום טוב יותר.

את אותן שאלות צריך לשאול ביחס לסיבות לזיהומי הרעש והאוויר, או כל מקום שרירותי אחר שבו מדע וטכנולוגיה עובדים נגדנו, במקום איתנו, כפי שצריך היה להיות.

מדע אמתי, אקולוגי, שמתחבר לגוף ולטבע, שאינו מנוכר מהסביבה, מצמחי המרפא ומבעלי החיים שחולקים איתנו את העולם.

בתודות עמוקות לחברים-לשותפים, המתויגים והלא-מתויגים, שהם הספרנים בספריה הקוסמית של המידע, שמגיע כשאנו זקוקים לו, ופתוחים לקבלו מכל מקור שהיקום יזמן לנו–לא רק ממומחים מדופלמים עם הכרה ממסדית, אלא גם מאנשים על ידע, העמקה והיגיון בריא, כל עוד הכוונות שלהן הן טובות והאמת והיושרה (וגם המידות הטובות–ללא כעס או אלימות) מובילים אותנו לספקנות בריאה ואל כל מה שמופלא בעולם.

חורף נעים ואיחולי מים נקיים לכולנו.

Avishag Balev
ֲ@Shay Dan On
דקל דוד עוזר
Iris Atzmon
Bareket Schiff-Keren
משה יורם שפיר
ברוך מרזן
Hagit Messer-Yaron
Zach Klein
Amnon Portugaly
יתיר שדה ליקוט ואקו-קולינריה
בית הספר ללימודי הסביבה ע"ש פורטר באונ' ת"א
אורי מאיר-צ'יזיק
Yair Golov
Elia Yair
Zohar Zemach Wilson
Yaakov Waksman
אוניברסיטת תל-אביב – בית הספר לרפואת שיניים
אוניברסיטת תל אביב – מדעים מדוייקים
מגמה ירוקה– תא אוניברסיטת תל אביב
החוג לפילוסופיה אוניברסיטת תל אביב
TAU Debate – מועדון הדיבייט אוניברסיטת תל אביב
הקליניקות – הפקולטה למשפטים אוניברסיטת ת"א
מדעת
מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמן
Yaffa Shir Raz
הקרן לבריאות וסביבה
משרד הבריאות
אקדמיה לשוויון – קבוצת חברים
קהילות אקולוגיות
רשת קהילות אקולוגיות
רפואת שיניים אלטרנטיבית Holistic Dental Recovery
Guy Tal
אקדמיה לשוויון Academia for Equality أكاديميون من أجل ألمساواة
אקדמיה ברשת
מכללה אקדמית תל אביב יפו
המדריך לכתיבת עבודה אקדמית ברמה גבוהה l עלי דפנה
Avshalom Elitzur
Oded Maimon
המרכז לתודעה
Nadav Davidovitch
Itamar Grotto
שומרי המים של ישראל
אנימלס
התנועה לרפואה טבעית בישראל
אדם טבע ודין
אסיפה כללית – חיים וסביבה
The Heschel Center for Sustainability מרכז השל לקיימות
קהילת חקר יחסי אדם-חיה באגודה הסוציולוגית הישראלית